Gereedschapbeheer.nl is zeer laagdrempelig en binnen enkele minuten uit te leggen.

Siem Vriend
Cofely Energy & Infra

De service van Gereedschapbeheer.nl is goed, er wordt snel gereageerd op vragen en er worden vaak verbetering / updates van de software doorgevoerd.

Dennis Buskoop
Bouwservice Buskoop BV

slider_image_3

De functionaliteit ten opzichte van onze vorige leverancier is zeker gelijkwaardig, echter behoeven de mensen die er gebruik van maken geen opleiding c.q. cursus te volgen!

Mees Hazeleger
BAM Techniek Regio Amsterdam

slider_image_2

Het werken met Gereedschapbeheer.nl bevalt ons dermate goed dat we inmiddels ook voor onze vestiging in Houston een abonnement hebben afgesloten.

Marcel van der Hulst
Shell

slider_image_2

Ook overheidsbedrijven als bijvoorbeeld het Afval Energie Bedrijf Amsterdam maken gebruik van onze online tool voor het keuren van gereedschap. De voordelen van deze maatwerkoplossing voor keuren, kalibreren, onderhoud en inspectie zijn legio. Vooral de kostenbeheersing is een van de belangrijke voordelen:

M. van Vierzen, Inkoop Technische Dienst Afval Energie Bedrijf Amsterdam

 

“Waardevolle managementrapportages”

Het Afval Energie Bedrijf Amsterdam is onlangs gestart met het uitrollen vaneen nieuw systeem van Gereedschapbeheer. Ruim vijftig medewerkers, verspreid over verschillende disciplines, gaan werken met de tool.

“Een spannende uitdaging. Maar wel een uitdaging waarin we alle vertrouwen hebben.” Aan het woord is de heer M. van Vierzen, belast met onder andere de inkoop en keuringen van technische gereedschappen en meetapparatuur voor het bedrijf. “Vanuit Gereedschapbeheer krijgen we alle medewerking en een goede begeleiding. Zij zorgen ervoor dat onze mensen getraind worden, zodat we goed beslagen ten ijs komen. Een deel van de gebruikers heeft al een training gehad. We zijn ervan overtuigd dat het ontwikkelde systeem perfect aansluit bij onze organisatie. Tijdens de training viel op hoe gebruiksvriendelijk het systeem is. Bovendien zijn de mensen van Gereedschapbeheer altijd te bereiken. Onze medewerkers zijn – mede door deze begeleiding – erg enthousiast om met de tool aan de slag te gaan.

Nu de pilot bijna is afgerond, kunnen we in één keer uitbreiden naar alle gebruikers. We gebruiken Gereedschapbeheer voor zowel het beheer van gereedschappen, keuringen, kalibratie, onderhoud als kostenbeheersing. Wij werken vanuit diverse afdelingsmagazijnen die de diverse gereedschappen uitgeven aan onze mensen ‘in het veld’. Met de nieuwe tool hopen we een nog beter inzicht te krijgen in de locatie van onze gereedschappen. Er was bovendien behoefte aan een automatisch systeem voor het tijdig uitvoeren van keuringen. Het automatische reminder-systeem voorziet wat dat betreft in een behoefte. Enkele onderdelen zijn voor ons op maat gemaakt. Door de uitgebreide managementrapportage kunnen we het systeem als sturingsmechanisme gebruiken. “


Menu