Gereedschapbeheer.nl is zeer laagdrempelig en binnen enkele minuten uit te leggen.

Siem Vriend
Cofely Energy & Infra

De service van Gereedschapbeheer.nl is goed, er wordt snel gereageerd op vragen en er worden vaak verbetering / updates van de software doorgevoerd.

Dennis Buskoop
Bouwservice Buskoop BV

slider_image_3

De functionaliteit ten opzichte van onze vorige leverancier is zeker gelijkwaardig, echter behoeven de mensen die er gebruik van maken geen opleiding c.q. cursus te volgen!

Mees Hazeleger
BAM Techniek Regio Amsterdam

slider_image_2

Het werken met Gereedschapbeheer.nl bevalt ons dermate goed dat we inmiddels ook voor onze vestiging in Houston een abonnement hebben afgesloten.

Marcel van der Hulst
Shell

slider_image_2

Met deze module bewaakt u eenvoudig de datum waarop de geldigheid van het certificaat verloopt zodat u uw certificaten tijdig kunt vernieuwen. Tevens kunt u per medewerkersfunctie opgeven welke certificaten benodigd zijn. Vervolgens wordt eenvoudig een overzicht gemaakt van de nog te behalen certificaten per medewerker.Certificatenbeheer

De module kent onder andere de volgende functies:

  • Bewaken van de einddatum van een certificaat. Automatische notificatie, onder andere per email, zodra een certificaat vernieuwd moet worden.
  • Koppelen van bijlagebestanden.
  • Definieren per medewerkerfunctie welke certificaten behaald moeten zijn.
  • Rapportage met een overzicht per medewerker met behaalde en nog te behalen certificaten.
Rapport overzicht certificaten

Rapport overzicht certificaten

Menu