Gereedschapbeheer.nl is zeer laagdrempelig en binnen enkele minuten uit te leggen.

Siem Vriend
Cofely Energy & Infra

De service van Gereedschapbeheer.nl is goed, er wordt snel gereageerd op vragen en er worden vaak verbetering / updates van de software doorgevoerd.

Dennis Buskoop
Bouwservice Buskoop BV

slider_image_3

De functionaliteit ten opzichte van onze vorige leverancier is zeker gelijkwaardig, echter behoeven de mensen die er gebruik van maken geen opleiding c.q. cursus te volgen!

Mees Hazeleger
BAM Techniek Regio Amsterdam

slider_image_2

Het werken met Gereedschapbeheer.nl bevalt ons dermate goed dat we inmiddels ook voor onze vestiging in Houston een abonnement hebben afgesloten.

Marcel van der Hulst
Shell

slider_image_2

Bulkmateriaal zoals handgereedschappen, handschoenen of steigermateriaal kan snel zoekraken. Daarom is het zaak dat u grip houdt op het gebruik en de locatie. Deze module houdt bij wie of welk project welke hoeveelheden aan bulkmateriaal in het bezit heeft en wanneer dat verkregen is. Zo voorkomt u onnodige kosten en maakt u uw medewerkers bewust van het belang van een zorgvuldig beheer.
Bulkmaterieel
De module kent onder andere de volgende functies:

  • Magazijn inname en uitgifte; registreren welke materialen in welke hoeveelheden zijn uitgegeven aan welke personen of projecten.
  • Bewaken minimale magazijn voorraad. Er wordt een mail verstuurd zodra materiaal besteld dient te worden.
  • Bijhouden van kosten, eventueel uitbreidbaar met de module ‘calculatie’.
  • Koppelen van bijlagebestanden.
  • Genereren van de nodige rapportages.

 

Rapport overzicht gebruik bulkmateriaal

Rapport overzicht gebruik bulkmateriaal

Menu