Dé webbased applicatie voor het beheer van gereedschap en materieel

24/7 overzicht over keuringsstatus, locatie, onderhoud en kosten van uw materieel

slider_image_3

Maandelijks abonnement, geen initiële kosten

slider_image_2

Kostenbesparing, efficiency en gemak

slider_image_2

Gereedschapbeheer.nl heeft release 2.7.40 uitgebracht. In deze release zijn een aantal uitbreidingen opgenomen welke op speciaal verzoek van één van onze klanten zijn gebouwd:

  • Bij deze klant wordt de uitgifte en retourname van arbeidsmiddelen bewaakt met Gereedschapbeheer.nl. Al het gereedschap is voorzien van een barcode. Bij uitgifte van het gereedschap wordt de werknemersbadge en gereedschapstag geregistreerd met behulp van een badge- en barcodescanner. Bij de uitgifte wordt bewaakt of het arbeidsmiddel gekeurd is, zo niet dan wordt een melding gegeven en wordt de uitgifte geblokkeerd.
  • Tevens is een koppeling aangebracht met het personeelsadministratiesysteem van deze klant. Zo worden persoonsgegevens automatisch geïmporteerd en up-to-date gehouden. Naamgegevens maar ook badge-nummer en personeelsadministratienummer hoeven hierdoor niet handmatig te worden ingevoerd. Uiteraard is deze functie nu ook voor andere klanten beschikbaar, eenvoudig instelbaar onder voorkeuren.

Verder zijn er nog een aantal interessante aanpassingen doorgevoerd:

  • Onder voorkeuren kunnen nu ook de velden gekozen worden die opgenomen dienen te worden in de automatische mail. Hierdoor is het nu o.a. ook mogelijk om de vrij gedefinieerde velden op te nemen in de automatische email notificaties. Met andere woorden, het is nu mogelijk om de lijst met te keuren arbeidsmiddelen die in de email wordt opgenomen zelf samen te stellen. Zo kan bijvoorbeeld het nummer van de magazijnstelling van het betreffende arbeidsmiddel als extra kolom worden opgenomen.
  • Er is een extra pagina toegevoegd welke de historische gegevens van personen, projecten en/of klanten toont. Hiermee is het eenvoudig inzichtelijk geworden wie op welk moment welke arbeidsmiddelen in zijn bezit heeft of heeft gehad.
  • Het is nu mogelijk om het arbeidsmiddelnummer te wijzigen. Hierdoor is het bijvoorbeeld niet meer noodzakelijk om het arbeidsmiddel opnieuw in te voeren indien het nummer per abuis verkeerd is ingevoerd.
Menu