Dé webbased applicatie voor het beheer van gereedschap en materieel

24/7 overzicht over keuringsstatus, locatie, onderhoud en kosten van uw materieel

slider_image_3

Maandelijks abonnement, geen initiële kosten

slider_image_2

Kostenbesparing, efficiency en gemak

slider_image_2

Ervaar de voordelen met de gratis applicatietool op www.gereedschapbeheer.nl

Dé oplossing voor het tijdig keuren en overzichtelijk beheer van arbeidsmiddelen.

De arbo-wet- en regelgeving verplicht bedrijven tot het gebruik van veilige, goedgekeurde en daardoor betrouwbare arbeidsmiddelen. Hiermee wil de wetgever de veiligheid van medewerkers en anders gebruikers van deze middelen waarborgen. Daartoe moeten deze onder meer periodiek worden gekeurd en de meetapparatuur regelmatig gekalibreerd. De praktijk leert dat in de drukte van alledag die keurings- of kalibreerdata meer dan eens door betrokken bedrijven onbewust worden vergeten, met alle mogelijke (financiële ) consequenties van dien, zoals een boete of een aansprakelijkheidsclaim. Met de webapplicatie www.gereedschapbeheer.nl worden deelnemende bedrijven tijdig geïnformeerd over de datum waarop hun arbeidsmiddelen moeten worden gekeurd.
Bijkomend voordeel hiervan is dat zij met behulp van deze online tool tegelijkertijd een handig, praktisch overzicht krijgen van waar al hun arbeidsmiddelen zich bevinden.

Om het proces rond het keuren van arbeidsmiddelen te stroomlijnen is in opdracht van installatietechniekspecialist Cofely Energy & Infra BV (voorheen GTI) een speciale webbased applicatie ontwikkeld. Nadat dit bedrijf hiermee enige tijd tot tevredenheid
had gewerkt, heeft Edwin Meijer van Meijer Automatisering in Heerhugowaard de rechten overgenomen en de applicatie verder ontwikkeld om deze vervolgens ook aan andere bedrijven aan te kunnen bieden. Hieruit is onder naam ‘Gereedschapbeheer.nl’ een
zogeheten SaaS-dienst ontstaan (Software as a Service), waarbij de klant de software niet hoeft aan te schaffen maar hiervoor per gebruiker een maandcontract kan aangaan. Inmiddels maken een groot aantal bouw- en installatiebedrijven, industriële en
technische ondernemingen, garages en andere bedrijven met een aanzienlijk palet aan arbeidsmiddelen gebruik van ‘gereedschapbeheer.nl’.

Marktpotentie

Sales manager Jim Rustveld van FlexSales in Almere, die belast is het de verkoop en marketing van de nieuwe dienst, zegt overtuigd te zijn van de groeipotentie van ‘gereedschapbeheer.nl’. “Naarmate de hoeveelheden arbeidsmiddelen toenemen, wordt er voor het beheer en de onderhoudsplicht steeds meer van bedrijven gevraagd, zowel administratief als organisatorisch. Niet in de laatste plaats omdat de keurings- en kalibreerfrequentie per arbeidsmiddel niet alleen qua datum kan verschillen, maar ook wat
de frequentie betreft. Het gevaar dat er een keer een vergissing wordt gemaakt en een keurings- of kalibreerdatum abusievelijk wordt vergeten, ligt dan ook op de loer”, aldus Rustveld, volgens wie de praktijk van alledag voorts leert dat ondernemingen bij een
groeiende vloot aan arbeidsmiddelen ook wel eens het overzicht raken van waar deze zich allemaal bevinden.

Dé oplossing

Hij noemt de online webapplicatie ‘gereedschapbeheer.nl’ dan ook dé oplossing voor bedrijven voor het tijdig (laten) keuren en overzichtelijk bijhouden van al hun arbeidsmiddelen: van kranen tot hangbakken, van allerlei handgereedschappen tot meetapparatuur, van persoonlijke beveiligingsmiddelen tot steigermateriaal
en van ladders tot aanhangwagens. “De voordelen zijn dan ook legio. In de eerste plaats hebben gebruikers continu 24 uur per dag vanachter hun eigen PC direct een volledig inzicht waar hun arbeidsmiddelen zich bevinden, hetgeen voorkomt dat er onnodig
nieuwe middelen en gereedschappen worden aangeschaft. Uniek is voorts de email-notificatie: gebruikers krijgen tijdig bericht wanneer de arbeidsmiddelen moeten worden gekeurd en/of gekalibreerd. Ook zijn er geen aanschafkosten van een systeem, maar
kan men, afhankelijk van onder mee het aantal middelen, kiezen tussen een aantal verschillende huurpakketten . De applicatie kan overigens tailor made worden aangepast aan de wensen en werkwijze van bedrijven.”

Test gratis

Wie wil weten hoe ‘gereedschapbeheer.nl’ in de praktijk werkt, kan via de website www.gereedschapbeheer.nl de tool gratis uitproberen. Op deze website treft u voorts nadere informatie aan over ‘gereedschapbeheer nl’, de werkwijze, voordelen en de ervaringen van enkele (tevreden) gebruikers.

De voordelen op een rij:

  • Gebruiksvriendelijke webbased applicatie
  • Automatische tijdige berichtgeving per email over wanneer uw arbeidsmiddelen gekeurd en /of gekalibreerd moeten worden
  • Praktisch, handig overzicht van op welke locaties uw arbeidsmiddelen zich bevinden
  • Kostenbesparing, efficiency, gemak
Menu