Algemene voorwaarden

(geldig vanaf 18 mei 2018) Mecona IT BV stelt een gratis gelimiteerd abonnement ter beschikking om de Gereedschapbeheer.nl applicatie uit te proberen, hierna te noemen ‘demo-abonnement’. Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op het demo-abonnement. Deze voorwaarden zijn nadrukkelijk geen voorwaarden voor gebruik van het Gereedschapbeheer.nl-product van Mecona IT BV. Het demo-abonnement dient om klant de mogelijkheid te bieden de Gereedschapbeheer.nl-toepassing uit te proberen. Indien de klant het product wil gaan gebruiken dan zal Mecona IT BV hiervoor een overeenkomst opstellen en ter ondertekening naar de klant opsturen.

Algemeen

 • Uit het gebruik van het demo-abonnement kunnen op geen enkele manier rechten ontleend worden. Daarnaast heeft Mecona IT BV te allen tijde het recht om zonder voorafgaande aankondiging het demo abonnement te wijzigen of te stoppen.
 • Mecona IT BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen zonder verdere bekendmaking.
 • Deze voorwaarden zijn ook opgenomen op de registratiepagina voor het demo-abonnement. Door op ‘Akkoord’ te klikken geeft men aan de voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te gaan.

Verplichtingen van Mecona IT BV

 • Mecona IT BV heeft m.b.t. het demo-abonnement geen verplichtingen.

Verplichtingen van de gebruiker van het demo-abonnement

 • Mecona IT BV gaat ervan uit dat de gebruiker beschikt over juiste en correct werkende apparatuur voor een verbinding naar internet.
 • Het is niet toegestaan om op een andere wijze dan via de Gereedschapbeheer.nl-toepassing onze servers binnen te dringen, beveiligingen te doorbreken, toegang te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van een valse identiteit.
 • Het wordt door Mecona IT BV ten sterkste afgeraden om gebruikersnamen en wachtwoorden aan derden mee te delen. Door Mecona IT BV wordt geen aanspra­kelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van het verspreiden en/of het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden.
 • Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik binnen haar/zijn bedrijf van de Gereedschapbeheer.nl-toepassing, alsmede voor controle en beveiligprocedures.

Persoonsgegevens

 • Wij respecteren jouw privacy en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het privacy statement is integraal onderdeel van deze voorwaarden.

Limitering van aansprakelijkheid

 • Mecona IT BV is m.b.t. het demo-abonnement op geen enkele manier aansprakelijk.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor gebruik of misbruik van toegekende gebruikersnamen en/of wachtwoorden. Mecona IT BV accepteert geen aansprakelijkheid voor enig verlies van persoonlijke gegevens.
 • Het gebruik van de klant van het demo-abonnement is geheel voor zijn/haar eigen risico.
 • Mecona IT BV accepteert geen aansprakelijkheid voor toegang die is verworven door onbevoegde personen tot de gegevens van de klant of schade als gevolg hiervan.
 • Vrijstelling van aansprakelijkheid zoals beschreven in deze voorwaarden is tevens van toepassing in het geval van grove nalatigheid door Mecona IT BV.

Contact

Vragen met betrekking tot support, verkoop en administratie worden binnen 2 werkdagen beantwoord via e-mail, voor zover dit mogelijk is. Mecona IT BV biedt geen support via de telefoon.

Overdracht

In verband met de verkoop of andere overdracht van alle belangrijke delen van de activiteiten of activa van Mecona IT BV, heeft laatstgenoemde het recht het demo-abonnement van de klant zonder voorafgaande kennisgeving gedeeltelijk of geheel over te dragen aan een derde partij.