Keuren van trappen en ladders volgens NEN 2484

Het keuren van ladders en trappen dien je uit te voeren volgens de eisen van NEN 2484. Deze norm stelt eisen aan draagbaar materiaal, zoals ladders en trappen. Om aan deze eisen te voldoen ben je verplicht periodieke inspectie uit te laten voeren. Deze gegevens moeten vastgelegd worden om te voorkomen dat je aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schade, mochten zich calamiteiten of ongelukken voordoen.