Kalibreren meetinstrumenten

Ook jouw meetinstrumenten dient gekalibreerd te worden. Immers, meetapparatuur die niet op tijd en volgens de normen wordt gekeurd, voldoet niet aan de eisen voor het dagelijkse gebruik. Met alle gevolgen van dien. Om te voorkomen dat je eventueel aansprakelijk wordt gesteld bij calamiteiten, dien je het keuren en kalibreren van meetinstrumenten periodiek te laten plaatsvinden.

Kalibreren meetinstrumenten