NEN 3140 keuring

Volgens de wettelijke richtlijnen dien je jouw gereedschap frequent te keuren, volgens NEN 3140, door gecertificeerde personen. Wanneer je over grote hoeveelheden gereedschappen en materieel beschikt, is het lastig overzicht te behouden en jouw werkplek 100% veilig te houden. Daarom hebben wij voor jou een online tool ontwikkeld die je helpt met de NEN 3140 keuring van jouw (elektrisch) gereedschap!

Wat is een NEN 3140 keuring?

De NEN 3140 keuring is een periodieke inspectie van de gereedschappen binnen jouw bedrijf. Tijdens de inspectie worden de gereedschappen gecontroleerd, zodat een veilige bedrijfsvoering mogelijk is. Veel gereedschap en geen overzicht? Met onze online tool vergeet je de NEN 3140 keuring niet meer.

De NEN 3140 keuring moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd persoon met deskundigheid en ervaring om inspecties uit te voeren. Dit kan iemand binnen jouw bedrijf zijn.

Na de NEN 3140 keuring is het verplicht om de gegevens op te slaan via een register, zoals Gereedschapbeheer.nl of via een aanduiding op het apparaat. In onze online tool kun je eenvoudig de staat van het gereedschap noteren en eventuele reparaties registreren.

Vraag hier de gratis demo aan

Frequentie NEN 3140 keuring

De frequentie van de NEN 3140 keuring afhankelijk van het risico van het elektrische apparaat. De risicofactoren zijn:

✅ Mate van het gebruik
✅ Deskundigheid van de gebruikers
✅ Kans op beschadiging
✅ De omgeving

Op basis van deze factoren wordt een risico-inschatting gemaakt. Deze stelt vast hoe vaak er gekeurd zal moeten gaan worden.

Wie mag de NEN 3140 keuring uitvoeren?

Volgens de norm mogen uitzonderlijk ‘voldoende onderrichte personen’ deze keuring uitvoeren. Via een eenvoudige cursus ben je redelijk snel bekwaam en kun je zelf, of een collega, de keuringen uitvoeren. Gaat het om gevaarlijkere apparatuur, dan moet er beroep gedaan worden op een deskundige op dat gebied.

Beheer van NEN 3140 apparaten

Met de online tool van Gereedschapbeheer.nl voer je al jouw gereedschappen en materieel individueel in, voorzien van specifieke informatie met betrekking tot NEN 3140 keuring en onderhoud. Zo bepaal je gemakkelijk wanneer jouw gereedschap gekeurd dient te worden, door wie en op welke punten.

Voor het keuren van elektrisch gereedschap gelden specifieke richtlijnen welke beschreven staan in de NEN 3140 norm. Je wordt automatisch op de hoogte gesteld wanneer het tijd is om jouw NEN 3140 keuring uit te voeren voor het materieel en gereedschap.

Het keuren van elektrisch gereedschap

Het keuren van elektrisch gereedschap behoeft specifieke kennis en apparatuur. Zo dienen al jouw elektrische arbeidsmiddelen gekeurd te worden op basis van de NEN 3140 keuring. Onder elektrische arbeidsmiddelen verstaan we al jouw elektrisch gereedschap, maar ook verlengsnoeren, printers en meetapparaten.

De ARBO-wet verplicht werkgevers om te zorgen voor een veilige werksituatie om het risico zo minimaal mogelijk te houden.

NEN 3140 keuring met een apparatentester

Meestal wordt een NEN 3140 keuring uitgevoerd met een zogenaamde apparatentester. Onze online tool communiceert direct met jouw apparatentester voor het beschikbaar stellen van de database en het uitlezen van de keuringsresultaten. De gegevens die je invoert over het apparaat, gebruiker/locatie en de keuringsresultaten worden meteen verwerkt en de certificaten zijn direct te downloaden.

Onze online tool is bruikbaar met meer dan 20 apparatentesters.

De richtlijn: de NEN 3140 norm

Voor het creëren en onderhouden van een veilige werkplek heeft het Nederlands Normalisatie-instituut de NEN 3140 keuring uitgegeven. Hierin staan alle criteria voor het beheren en keuren van jouw elektrisch gereedschap.

Veelgestelde vragen

Alle apparatuur wat een elektrisch risico oplevert moet worden gekeurd, zoals: accu handgereedschappen, werktuigen, elektrische apparaten, verlengsnoeren, hulpmiddelen, beschermingsmiddelen en (geïsoleerde) gereedschappen. Hoe hoger het elektrisch risico, hoe vaker er gekeurd moet worden.

Er is op dit moment geen wettelijke verplichting om de veiligheid van materieel en gereedschappen te garanderen. Echter de werkgever is verplicht vanuit de Arbowet om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor de werknemers. Door de NEN 3140 keuring periodiek uit te voeren beperk je het risico van je werknemers.

Er zijn twee manieren om te registreren:

✅ Via een register
✅ Via een aanduiding op het apparaat

Ja. Hoewel accu gereedschap geen snoer heeft, is het volgens het Arbo-besluit verplicht om (accu) gereedschappen te keuren. Daarnaast zorg je met een regelmatige keuring en inspectie voor een veilige werkomgeving voor jouw collega’s.

Voordelen keuren via Gereedschapbeheer.nl

Wanneer je gebruik gaat maken van de online tool van Gereedschapbeheer.nl kan je direct communiceren met jouw apparatentester voor het beschikbaar stellen van de database op de apparatentester en voor het uitlezen van de keuringsresultaten.

De gegevens die je invoert over het apparaat, gebruiker/locatie en de keuringsresultaten worden meteen verwerkt en de certificaten zijn direct te downloaden. Geen gedoe meer met printen of versturen!

Vraag hier de gratis demo aan