Gereedschapbeheer.nl is zeer laagdrempelig en binnen enkele minuten uit te leggen.

Siem Vriend
Cofely Energy & Infra

De service van Gereedschapbeheer.nl is goed, er wordt snel gereageerd op vragen en er worden vaak verbetering / updates van de software doorgevoerd.

Dennis Buskoop
Bouwservice Buskoop BV

slider_image_3

De functionaliteit ten opzichte van onze vorige leverancier is zeker gelijkwaardig, echter behoeven de mensen die er gebruik van maken geen opleiding c.q. cursus te volgen!

Mees Hazeleger
BAM Techniek Regio Amsterdam

slider_image_2

Het werken met Gereedschapbeheer.nl bevalt ons dermate goed dat we inmiddels ook voor onze vestiging in Houston een abonnement hebben afgesloten.

Marcel van der Hulst
Shell

slider_image_2

Het keuren van hijsmiddelen, hefmiddelen etc. is gedetailleerd vastgelegd in de NEN 818 hijs- en hefmiddelen. Hierin staat omschreven hoe haken, kettingen, koppelingen, banden etc. gebruikt moeten worden. Bovendien is in de norm vastgelegd dat het keuren van hijsmiddelen minimaal eens per jaar uitgevoerd dient te worden.

Foto hijsmiddelen

Hijsmiddelen

U bent daarnaast verplicht een registratie van deze keuringen bij te houden. Zo voorkomt u aansprakelijkheidsstelling bij eventuele calamiteiten. Met Gereedschapbeheer kost u deze administratie nauwelijks tijd. Alle gegevens omtrent het keuren van hijsmiddelen en hefmiddelen houdt u eenvoudig bij met onze online tool. Dat kan volledig digitaal. Keuren kan met behulp van een app op uw tablet.

Benieuwd hoe u uw hijsmiddelen online kunt keuren? Vraag de gratis demo aan!

Menu