Gereedschapbeheer-software

Overtredingen in de metaalproductenindustrie

De overtredingen in de metaalproductenindustrie hebben betrekking op arbeidsmiddelen en machines. Dit blijkt uit het rapport van SZW betreffende inspecties in de Metaalproductenindustrie uitgevoerd in 2014. In totaal zijn 689 bedrijven geïnspecteerd. 27% hiervan (183) had geen overtredingen op de onderwerpen waarop is geïnspecteerd. Bij 73% van de bedrijven (506) zijn wel overtredingen geconstateerd en is handhavend opgetreden. Van het totaal aantal aangetroffen overtredingen (1.971) heeft 63% betrekking op arbeidsmiddelen. Hierbij moet men denken aan ladders, bovenloop- of portaalkranen en vorkheftrucks.