Gereedschap keuren?

Wie is er in jullie bedrijf verantwoordelijk voor de vereiste veiligheid van alle arbeidsmiddelen? En op welke manier zorgen jullie nu voor inzicht in de status en de volgende inspectie? Informeert jullie huidige oplossing jou proactief dat een nieuwe keuring van gereedschap noodzakelijk is en biedt het de mogelijkheid om rapporten georganiseerd te archiveren?

Feit is, dat gereedschap keuren veel tijd kost. Logisch dus, dat veel bedrijven ervoor kiezen om het inspecteren van gereedschap (gedeeltelijk) uit te besteden aan externe partijen die hier hun expertise van hebben gemaakt. Toch leidt het vaak tot een versnippering van alle beschikbare informatie, omdat je in verschillende systemen moet inloggen om alle rapporten compleet te krijgen.

Keuringsrapporten van externe keurmeesters

Wanneer jullie gekozen hebben om gebruik te maken van externe keurmeesters voor het keuren van gereedschap, dan worden jou de rapporten door hen aangeboden. Dat kan op papier zijn, middels een inlogcode in het systeem van de keurmeester, maar natuurlijk ook in de vorm van PDF’s via mail of een USB-stick. De uitdaging is dan om deze rapporten zo op te slaan, dat deze eenvoudig door iedereen die daar baat bij heeft teruggevonden kunnen worden op het moment dat dit nodig is. Bijvoorbeeld wanneer een opdrachtgever hierom vraagt of wanneer er een audit gaande is.

Binnen de online applicatie van Gereedschapbeheer.nl koppel je heel eenvoudig de juiste rapporten aan het stuk gereedschap. Zo creëer je een centrale plaats welke iedere belanghebbende deze kan raadplegen.

Eigen inlog voor de gereedschap keurmeester

Een andere veelgebruikte manier waarop Gereedschapbeheer.nl gebruikt wordt om alle inspecties overzichtelijk op te slaan, is het uitgeven van een inlogcode aan de externe keurmeester. Na inloggen ziet hij uitsluitend de gereedschappen welke door hem gekeurd moeten worden en worden de keurrapporten automatisch en snel vervaardigd.

Uniek door ons ontwikkeld, is de mogelijkheid om jouw Gereedschapbeheer.nl omgeving te koppelen aan de omgeving van jouw keurmeester wanneer deze ook Gereedschapbeheer.nl gebruikt. Hierdoor werkt de keurmeester in zijn eigen omgeving en worden de resultaten in de vorm van een rapport netjes gekoppeld aan het juiste gereedschap in jouw eigen omgeving.

Interne keurmeesters voor gereedschap keuren

In veel gevallen waarin bedrijven gebruik maken van eigen keurmeesters, betreft het collega’s die al verantwoordelijk waren voor het keuren van gereedschap. Zelden is dit een fulltime bezigheid en zal het gereedschap keuren naast de huidige werkzaamheden gepland moeten worden. Het is dus zaak, dat wij ervoor zorgen dat keuringen zo snel en accuraat als mogelijk verwerkt kunnen worden. Foutloos en met zo weinig mogelijk administratie.

Visuele inspectie van gereedschappen

Binnen enkele klikken vervaardig je zelf jouw formulieren voor visuele inspecties. Of het nu gaat om inspecties die moeten voldoen aan specifieke normen, of inspecties die jullie intern met elkaar hebben afgestemd. Door formulieren op te stellen, voert iedereen de inspecties op dezelfde wijze uit en zijn ze altijd compleet. Gereedschapbeheer.nl genereert snel een rapport, dat naar wens geprint of geëxporteerd kan worden.

Koppelen met apparatentesters

Alle keuringen met een certificaat in enkele klikken koppelen aan de juiste arbeidsmiddelen? Met Gereedschapbeheer.nl behoort administratie tot het verleden. Niet alleen lezen we van meer dan 20 apparatentesters de gegevens uit, maar bieden we tevens de mogelijkheid om te keuren gereedschappen naar de apparatentester te schrijven. Hiermee onderscheiden we ons ten opzichte van alle andere aanbieders. Hiermee voorkom je fouten en zijn van alle te keuren arbeidsmiddelen de details reeds ingevuld.

Gereedschap keuren via de app

Met ieder abonnement leveren wij gratis GB Inspect. De mobiele app (voor Apple & Android), waarmee je zowel on- als offline visuele inspecties kunt uitvoeren (ook voor elektrisch gereedschap). Uitgevoerde inspecties worden automatisch verwerkt, gesynchroniseerd en van een ondertekend rapport voorzien. Hoeveel tijd zou jou dat schelen op een dag?

Hoe vaak moet ik gereedschap keuren?

Zoals aangegeven is de frequentie van de keuring afhankelijk van het risico van het elektrische apparaat. De risicofactoren zijn:

✅ Mate van het gebruik
✅ Deskundigheid van de gebruikers
✅ Kans op beschadiging
✅ De omgeving

Op basis van deze factoren wordt een risico-inschatting gemaakt. Deze stelt vast hoe vaak er gekeurd zal moeten gaan worden.

Hoe moet ik mijn keuring registeren?

Er zijn twee manieren om te registeren:

✅ Via een register
✅ Via een aanduiding op het apparaat

Wanneer je gebruik gaat maken van de online tool van Gereedschapbeheer.nl beschik je over een functioneel registersysteem waarin je vele gemakken en mogelijkheden zult ontdekken. Op die manier weet je altijd precies wanneer je jouw (elektrisch) gereedschap moet keuren zodat je persoonlijk kunt zorgen voor een 100% veilige werkplek.