Dé webbased applicatie voor het beheer van gereedschap en materieel

24/7 overzicht over keuringsstatus, locatie, onderhoud en kosten van uw materieel

slider_image_3

Maandelijks abonnement, geen initiële kosten

slider_image_2

Kostenbesparing, efficiency en gemak

slider_image_2

Volgens de wettelijke richtlijnen dient u uw gereedschap frequent te (laten) keuren door gecertificeerde personen. Wanneer u over grote hoeveelheden gereedschappen en materiaal beschikt, is het lastig overzicht te behouden en uw werkplek 100% veilig te houden. Daarom hebben wij voor u een online tool ontwikkeld die u helpt met het keuren van uw (elektrisch) gereedschap!

De online tool van Gereedschapbeheer

Met de online tool van Gereedschapbeheer voert u al uw gereedschappen en materieel individueel in, voorzien van specifieke informatie met betrekking tot keuring en onderhoud. Zo bepaalt u gemakkelijk wanneer uw gereedschap gekeurd dient te worden, door wie, op welke punten, etc.

Automatisch wordt u op de hoogte gesteld wanneer het tijd is om uw materieel en gereedschap te keuren. Voor het keuren van elektrisch gereedschap gelden specifieke richtlijnen welke omschreven staan in de NEN 3140 norm.

Het keuren van elektrisch gereedschap

Het keuren van elektrisch gereedschap behoeft specifieke kennis en apparatuur. Zo dienen al uw elektrische arbeidsmiddelen gekeurd te worden op basis van de NEN 3140 norm. Onder elektrische arbeidsmiddelen verstaan we al uw elektrisch gereedschap, maar ook verlengsnoeren, printers en meetapparaten.

De ARBO-wet verplicht werkgevers om te zorgen voor een veilige werksituatie om het risico zo minimaal mogelijk te houden.

De richtlijn: de NEN 3140 norm

Voor het creëren en onderhouden van een veilige werkplek heeft het Nederlands Normalisatie-instituut de NEN 3140 norm uitgegeven. Hierin staan alle criteria voor het beheren en keuren van uw elektrisch gereedschap.

Welke apparatuur moet ik precies keuren?

Alle apparatuur wat een elektrisch risico oplevert moet worden gekeurd, zoals: elektrische handgereedschappen, werktuigen, apparaten, verlengsnoeren, hulpmiddelen, beschermingsmiddelen en (geïsoleerde) gereedschappen. Hoe hoger het elektrisch risico, hoe vaker er gekeurd moet worden.

Wie mag deze keuring uitvoeren?

Volgens de norm mogen uitzonderlijk ‘voldoende onderrichte personen’ deze keuring uitvoeren. Via een eenvoudige cursus bent u redelijk snel bekwaam en kunt u zelf, of een collega, de keuringen uitvoeren. Gaat het om gevaarlijkere apparatuur, dan moet er beroep gedaan worden op een deskundige op dat gebied.

Hoe vaak moet ik keuren?

Zoals aangegeven is de frequentie van de keuring afhankelijk van het risico van het elektrische apparaat. De risicofactoren zijn:

  • Mate van het gebruik
  • Deskundigheid van de gebruikers
  • Kans op beschadiging
  • De omgeving

Op basis van deze factoren wordt een risico-inschatting gemaakt. Deze stelt vast hoe vaak er gekeurd zal moeten gaan worden.

Hoe moet ik mijn keuring registeren?

Er zijn twee manieren om te registeren:

  • Via een register
  • Via een aanduiding op het apparaat

Wanneer u gebruik gaat maken van de online tool van Gereedschapbeheer beschikt u over een functioneel registersysteem waarin u vele gemakken en mogelijkheden zult ontdekken. Op die manier weet u altijd precies wanneer u uw (elektrisch) gereedschap moet keuren zodat u persoonlijk kunt zorgen voor een 100% veilige werkplek.

Menu