Het keuren van jouw gereedschap

Volgens de wettelijke richtlijnen dien je jouw gereedschap frequent te (laten) keuren door gecertificeerde personen. Wanneer je over grote hoeveelheden gereedschappen en materiaal beschikt, is het lastig overzicht te behouden en jouw werkplek 100% veilig te houden. Daarom hebben wij voor jou een online tool ontwikkeld die je helpt met het keuren van jouw (elektrisch) gereedschap!

De online tool van Gereedschapbeheer.nl

Met de online tool van Gereedschapbeheer.nl voer je al jouw gereedschappen en materieel individueel in, voorzien van specifieke informatie met betrekking tot keuring en onderhoud. Zo bepaal je gemakkelijk wanneer jouw gereedschap gekeurd dient te worden, door wie, op welke punten, etc.

Automatisch word je op de hoogte gesteld wanneer het tijd is om jouw materieel en gereedschap te keuren. Voor het keuren van elektrisch gereedschap gelden specifieke richtlijnen welke omschreven staan in de NEN 3140 norm.

Het keuren van elektrisch gereedschap

Het keuren van elektrisch gereedschap behoeft specifieke kennis en apparatuur. Zo dienen al jouw elektrische arbeidsmiddelen gekeurd te worden op basis van de NEN 3140 norm. Onder elektrische arbeidsmiddelen verstaan we al jouw elektrisch gereedschap, maar ook verlengsnoeren, printers en meetapparaten.

De ARBO-wet verplicht werkgevers om te zorgen voor een veilige werksituatie om het risico zo minimaal mogelijk te houden.

De richtlijn: de NEN 3140 norm

Voor het creëren en onderhouden van een veilige werkplek heeft het Nederlands Normalisatie-instituut de NEN 3140 norm uitgegeven. Hierin staan alle criteria voor het beheren en keuren van jouw elektrisch gereedschap.

Welke apparatuur moet ik precies keuren?

Alle apparatuur wat een elektrisch risico oplevert moet worden gekeurd, zoals: elektrische handgereedschappen, werktuigen, apparaten, verlengsnoeren, hulpmiddelen, beschermingsmiddelen en (geïsoleerde) gereedschappen. Hoe hoger het elektrisch risico, hoe vaker er gekeurd moet worden.

Wie mag deze keuring uitvoeren?

Volgens de norm mogen uitzonderlijk ‘voldoende onderrichte personen’ deze keuring uitvoeren. Via een eenvoudige cursus ben je redelijk snel bekwaam en kun je zelf, of een collega, de keuringen uitvoeren. Gaat het om gevaarlijkere apparatuur, dan moet er beroep gedaan worden op een deskundige op dat gebied.

Hoe vaak moet ik keuren?

Zoals aangegeven is de frequentie van de keuring afhankelijk van het risico van het elektrische apparaat. De risicofactoren zijn:

✅ Mate van het gebruik
✅ Deskundigheid van de gebruikers
✅ Kans op beschadiging
✅ De omgeving

Op basis van deze factoren wordt een risico-inschatting gemaakt. Deze stelt vast hoe vaak er gekeurd zal moeten gaan worden.

Hoe moet ik mijn keuring registeren?

Er zijn twee manieren om te registeren:

✅ Via een register
✅ Via een aanduiding op het apparaat

Wanneer je gebruik gaat maken van de online tool van Gereedschapbeheer.nl beschik je over een functioneel registersysteem waarin je vele gemakken en mogelijkheden zult ontdekken. Op die manier weet je altijd precies wanneer je jouw (elektrisch) gereedschap moet keuren zodat je persoonlijk kunt zorgen voor een 100% veilige werkplek.