Gereedschapbeheer.nl is zeer laagdrempelig en binnen enkele minuten uit te leggen.

Siem Vriend
Cofely Energy & Infra

De service van Gereedschapbeheer.nl is goed, er wordt snel gereageerd op vragen en er worden vaak verbetering / updates van de software doorgevoerd.

Dennis Buskoop
Bouwservice Buskoop BV

slider_image_3

De functionaliteit ten opzichte van onze vorige leverancier is zeker gelijkwaardig, echter behoeven de mensen die er gebruik van maken geen opleiding c.q. cursus te volgen!

Mees Hazeleger
BAM Techniek Regio Amsterdam

slider_image_2

Het werken met Gereedschapbeheer.nl bevalt ons dermate goed dat we inmiddels ook voor onze vestiging in Houston een abonnement hebben afgesloten.

Marcel van der Hulst
Shell

slider_image_2

Escrow4all

Gereedschapbeheer.nl heeft bij Escrow4all een SaaS Escrow mantelovereenkomst afgesloten.
Website: www.escrow4all.com

Escrow4all logo

GSH Identification Solutions

Voor het identificeren van de arbeidsmiddelen werkt Gereedschapbeheer.nl samen met GSH Identification Solutions.
GSH heeft zich sinds 1993 gespecialiseerd op het gebied van industriële identificatie en signalisatie door middel van printers en labels. Voor nagenoeg iedere situatie / toepassing vindt GSH samen met u het juiste label.
Website: GSH Identification Solutions

GSH logo

Mors Smitt

De software van Gereedschapbeheer.nl heeft de mogelijkheid om de apparatentesters van Mors Smitt uit te lezen. Mors Smitt levert de daarvoor benodigde technische ondersteuning. Tevens is Gereedschapbeheer.nl wederverkoper van deze apparatentesters.
Website: Mors Smitt

nieaf-smitt

Fluke

De software van Gereedschapbeheer.nl heeft de mogelijkheid om de apparatentesters van Fluke uit te lezen. Fluke levert de daarvoor benodigde technische ondersteuning.
Website: Fluke

Fluke

GMC-Instruments

De software van Gereedschapbeheer.nl heeft de mogelijkheid om de apparatentesters van Gossen Metrawatt uit te lezen. GMC-Instruments levert de daarvoor benodigde technische ondersteuning.
Website: GMC-Instruments

GMC

KWx

De software van Gereedschapbeheer.nl heeft de mogelijkheid om de apparatentesters van Metrel en Gossen Metrawatt uit te lezen. KWx levert de daarvoor benodigde technische ondersteuning.
Website: KWx

Euro-index

De software van Gereedschapbeheer.nl heeft de mogelijkheid om de apparatentesters van Megger uit te lezen. Euro-index levert de daarvoor benodigde technische ondersteuning.
Website: Euro-index

Euro-index
Menu