Gereedschapbeheer.nl is een online tool voor het beheren van al jouw gereedschap en apparatuur. In het systeem kunnen alle keuringen en kalibraties automatisch worden bijgehouden. Sinds kort is het systeem uitgebreid om de apparatentesters van Fluke en Metrel rechtstreeks uit te lezen. Voor klanten kan dit een enorme besparing opleveren.

Met Gereedschapbeheer.nl hebben gebruikers continu inzicht waar hun arbeidsmiddelen zich bevinden en wanneer ze gekeurd moeten worden, o.a. middels een automatische email notificatie.

NEN3140

De tool is uitgebreid met een communicatiemodule waarmee NEN3140 apparatentesters uitgelezen kunnen worden. Testapparatuur van Nieaff Smit en Gossen Metrawatt konden al gekoppeld worden. Nu kunnen daar de testers van Fluke en Metrel aan toegevoegd worden.

Keuringscertificaten

De keuringsresultaten uit de apparatentester worden direct verwerkt in de database zodat keuringsstatus en –datum automatisch worden aangepast. Vervolgens kunnen keuringscertificaten afgedrukt worden. De keuringsbedrijven kunnen hun klanten deze zelf laten downloaden via de website.